Du học

Du học không chỉ là trải nghiệm mà là đi để trưởng thành

Xem thêm

CÁC NƯỚC DU HỌC

Công ty BF có mạng lưới liên kết với các trường đại học trải dài trên 5 quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới hiện tại: Mỹ, Canada, Anh, New Zealand, và Úc.

NEW ZEALAND

XEM CHI TIẾT

dịch vụ du học

Khi học tập, nghiên cứu, sinh sống tại nước ngoài, ngoài việc xin visa thì cũng có nhiều mặt khác du học sinh cần phải quan tâm, trong đó có bảo hiểm, nhà ở, chuyển tiền học phí.

Loại hình Ưu điểm Nhược điểm
Thuê nhà nguyên căn và ở cùng với các du học sinh Việt Nam khác
 • Chi phí thấp. 
 • Không bị bất đồng về ngôn ngữ
 • Dễ chia sẽ, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập
 • Khó cải thiện năng lực tiếng anh
 • Ít cơ hơi hội tìm hiểu thêm về văn hóa
 • Dễ bị lừa tiền vì không am hiểu rõ luật thuê nhà ở các nước sở tại
Thuê nhà nguyên căn và ở cùng với các du học sinh Việt Nam khác
 • Chi phí thấp. 
 • Không bị bất đồng về ngôn ngữ
 • Dễ chia sẽ, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập
 • Khó cải thiện năng lực tiếng anh
 • Ít cơ hơi hội tìm hiểu thêm về văn hóa
 • Dễ bị lừa tiền vì không am hiểu rõ luật thuê nhà ở các nước sở tại
Thuê nhà nguyên căn và ở cùng với các du học sinh Việt Nam khác
 • Chi phí thấp. 
 • Không bị bất đồng về ngôn ngữ
 • Dễ chia sẽ, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập
 • Khó cải thiện năng lực tiếng anh
 • Ít cơ hơi hội tìm hiểu thêm về văn hóa
 • Dễ bị lừa tiền vì không am hiểu rõ luật thuê nhà ở các nước sở tại
Thuê nhà nguyên căn và ở cùng với các du học sinh Việt Nam khác
 • Chi phí thấp. 
 • Không bị bất đồng về ngôn ngữ
 • Dễ chia sẽ, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập
 • Khó cải thiện năng lực tiếng anh
 • Ít cơ hơi hội tìm hiểu thêm về văn hóa
 • Dễ bị lừa tiền vì không am hiểu rõ luật thuê nhà ở các nước sở tại
Thuê nhà nguyên căn và ở cùng với các du học sinh Việt Nam khác
 • Chi phí thấp. 
 • Không bị bất đồng về ngôn ngữ
 • Dễ chia sẽ, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập
 • Khó cải thiện năng lực tiếng anh
 • Ít cơ hơi hội tìm hiểu thêm về văn hóa
 • Dễ bị lừa tiền vì không am hiểu rõ luật thuê nhà ở các nước sở tại
Thuê nhà nguyên căn và ở cùng với các du học sinh Việt Nam khác
 • Chi phí thấp. 
 • Không bị bất đồng về ngôn ngữ
 • Dễ chia sẽ, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập
 • Khó cải thiện năng lực tiếng anh
 • Ít cơ hơi hội tìm hiểu thêm về văn hóa
 • Dễ bị lừa tiền vì không am hiểu rõ luật thuê nhà ở các nước sở tại
Đăng ký tư vấn