ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN ANH CHỊ EM

Định cư Úc – Bảo lãnh anh chị em sang Úc theo diện du lịch

Đối với diện du lịch, việc xin visa của bạn sẽ dễ dàng và nhanh chóng được thực hiện. Có 2 loại visa du lịch là visa 676 và 679. Người được cấp các visa này được phép sang Úc có thời hạn từ 3 đến 12 tháng, Vợ/chồng và con cái của bạn cũng có thể đi theo cùng một hồ sơ.

Cả 2 loại visa nói trên đều cần bạn đảm bảo những điều kiện sau:

  • Lý do du lịch chính đáng. Thỏa mãn điều kiện tài chính.
  • Được người thân trong gia đình là công dân Úc, thường trú nhân Úc đã sinh sống ổn định tại Úc trên 2 năm bảo lãnh.
  • Người bảo lãnh phải đóng tiền thế chân “Security bond” có giá trị từ 5.000-15.000 đôla Úc tùy theo yêu cầu của Bộ di trú. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi bạn rời khỏi nước Úc mà không vi phạm các điều kiện của thị thực.
  • Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú của Úc yêu cầu.

Visa 115 Diện đoàn tụ gia đình – bảo lãnh người thân duy nhất

Đối với visa 115, bạn được phép làm việc và học tập tại Úc. Đồng thời người được bảo lãnh cũng nhận được hỗ trợ y tế và tiếp cận với các khoản thanh toán an sinh xã hội (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi). Sau một thời gian, bạn sẽ có đủ điều kiện xin quyền công dân Úc, điều này còn phụ thuộc vào các tiêu chuẩn hợp lệ về thường trú của Úc.

Để có được visa Úc 115, bạn phải đảm bảo mình phù hợp với các điều kiện sau:

  • Bạn và người phối ngẫu không có anh, chị, em tại Việt Nam, con cái không phụ thuộc, cha mẹ (hoặc những người tương đương có quan hệ ghẻ) ngoại trừ những người ở Úc.
  • Người phối ngẫu hoặc họ hàng phụ thuộc khác có thể có thể được bao gồm trong đơn xin thị thực nếu họ thỏa mãn các yêu cầu nhất định.

Đồng thời hồ sơ sẽ phải được hoàn thành theo cả hai phía, trong đó người bảo lãnh phải là công dân, thường trú nhân vĩnh viễn ở Úc hoặc là công dân New Zealand đủ điều kiện.

Visa 116 – Định cư Úc chăm sóc người thân

Visa định cư Úc 116 được phép định cư và làm việc vĩnh viễn tại Úc. Tuy nhiên theo visa này, anh chị em ở Úc của bạn (hoặc thành viên trong gia đình) phải có điều trị y tế cần đến sự chăm sóc của bạn.

Bạn phải hiểu đầy đủ chi tiết hình thức chăm sóc được yêu cầu cho người bảo lãnh và sẵn sàng cung cấp hình thức chăm sóc đó, và hình thức chăm sóc này phải không được cung cấp bởi bất kỳ người thân nào khác hoặc từ phúc lợi, bệnh viện, y tá hoặc các dịch vụ cộng đồng ở Úc.

Điều kiện để xin visa 116 sang Úc cụ thể như:

  • Bạn cần chăm sóc người thân có quan hệ huyết thống với mình như anh chị em, hoặc chăm sóc thành viên trong gia đình của người thân đó
  • Bạn phải được bảo lãnh bởi công dân Úc, thường trú nhân Úc, hoặc công dân New Zealand có đủ điều kiện.
  • Việc chăm sóc không thực hiện được bởi những người thân khác tại Úc, hoặc không nhận được từ các cơ sở đoàn thể chăm sóc người bệnh tại Úc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0931 455 393